Bel mij Stuur een mail Bel mij 06 2220 2390

Blogs

Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 dan toch echt in.

Geplaatst op 23 maart, 2023

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet dan toch echt, na 7 jaar uitstel, van kracht. De Eerste kamer heeft geen voorwaarden gesteld aan de invoering.

De benodigde software van de Overheid (Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)) is op 1 januari 2024 voor de Overheid voldoende gereed om mee te werken. Het DSO is op 1 januari a.s. zeer waarschijnlijk nog niet gereed voor bedrijven. De vervanger van de AIM-module zal waarschijnlijk dus pas later beschikbaar komen. Per 1 januari 2024 moet u echter wel voldoen aan de nieuwe Omgevingswet en bijbehorende besluiten. Waarschijnlijk moet u dus zelf uitzoeken welke regels voor uw organisatie gelden.

ISO 14001 EN ISO 50001 GECERTIFICEERDE ORGANISATIES

ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerde organisatie moeten per 1 januari 2024 voldoen aan de Omgevingswet. Omdat voor het omzetten van het register wet- en regelgeving tijd en kennis nodig is, verwacht de Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM) van een gecertificeerde organisatie dat uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van de Omgevingswet een plan van aanpak (Stappenplan en tijdsplanning) is opgesteld om het huidige register wet- en regelgeving om te zetten naar de Omgevingswet. Dit betekent dat op 1 januari as.:
- Het register wet- en regelgeving is aangepast aan de Omgevingswet,
- Een eigen beoordeling is uitgevoerd op het voldoen aan de voor uw organisatie geldende eisen,
- Eventuele afwijkingen zijn hersteld.

HOE PAKT U DIT AAN?

 • Bepaal welke milieubelastende activiteiten (MBA’s) van toepassing zijn op uw organisatie.
 • Bepaal uw vergunningplichtige activiteiten.
  • Vraag indien u vergunningplichtig bent een vergunning aaN
 • Bepaal voor de van toepassing zijnde MBA’s de eisen uit het:
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving) (Bbl)
 • Bepaal lokale eisen, zoals aangegeven in het Omgevingsplan van uw gemeente (voor zover beschikbaar)
  • Indien de gemeente nog geen Omgevingsplan heeft opgesteld gelden de vervangende tijdelijke landelijke eisen (de “Bruidsschat”)
 • Maak voor uw organisatie een invulling van de zorgplicht.
  • De zorgplicht houdt in dat een bedrijf alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of anders beperken.
 • Beoordeel of uw organisatie aan de nieuwe eisen voldoet.
  • Indien uw organisatie niet aan de eisen voldoet, neem dan de noodzakelijke acties.

INFORMATIE

Website Informatiepunt Leefomgeving

Website aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Website rijksoverheid

Website sccm.nl


Lees blog

Sponsoring Corsogroep Hooiland

Geplaatst op 06 september, 2020

Sander van den Berg KMV Advies is sponsor van Corsogroep Hooiland.Lees blog

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor-gebouw minimaal energielabel C hebben

Geplaatst op 17 juli, 2020

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben (Energie-Index 1,3 of beter). Kantoorgebouwen die hier op 1 januari 2023 niet aan voldoen mogen niet meer kantoor worden gebruiken. (Bouwbesluit 2012, Artikel 5.11).

Een kantoorgebouw is een gebouw, of een deel van een gebouw, met uitsluitend een of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan. De kantoorfunctie is daarmee hoofdfunctie en geen nevenfunctie.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de terugverdientijd van de noodzakelijke maatregelen om een energie-index van 1,3 te realiseren meer is dan 10 jaar

Voor meer informatie zie de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Lees blog

Inloggen Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) over enige tijd alleen met eHerkenning

Geplaatst op 27 februari, 2019

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u de melding doen, bepalen of u een milieuvergunning nodig heeft en zien welke voorschriften gelden voor uw bedrijf op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), ook wel aangeduid als het Activiteitenbesluit. Nu hebt u direct toegang tot deze tool via aimonline.nl. Een wachtwoord is nu nog niet nodig.

Rijkswaterstaat heeft besloten om deze AIM module te vernieuwen. In de nieuwe AIM module moet u over enige tijd inloggen met eHerkenning.


Lees blog

VCA-norm 2017/6.0 al besteld? Bij uw volgende hercertificering moet u over naar de nieuwe versie.

Geplaatst op 05 april, 2018

Hebt u de nieuwe VCA-norm 2017/6.0 al besteld? Vanaf begin deze week kunt u deze bestellen op www.vca.nl. (link). Deze versie vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.

VCA 2008/5.1 certificaten geldig tot uiterlijk 2 oktober 2021 moeten bij de volgende hercertificering over naar de nieuwe norm.  Vanaf 02 oktober 2021 is geen enkel VCA 2008/5.1 certificaat meer geldig.

Na september a.s. worden er geen audits meer uitgevoerd volgens de norm uit 2008. Het contract met uw certificerende instelling moet dan wel voor 2 juli zijn afgesloten.

Wilt u hulp bij de overgang naar VCA 2017/6.0?  Bel gerust (06 2220 2390) of laat een bericht achter op www.vdbergkmv.nl. Dan bespreken we bij een kop koffie hoe ik u kan ondersteunen.


Lees blog

OHSAS 18001 is ISO 45001

Geplaatst op 04 februari, 2018

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001. ISO 45001 is ook opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), waardoor deze dezelfde basisstructuur heeft als bijvoorbeeld ISO 9001 en dus goed kan worden geïntegreerd.  


Lees blog

De Achterhoek duurzaam

Geplaatst op 26 januari, 2018

Sander van den Berg KMV Advies in de Achterhoek duurzaam.

Afgelopen week is in de Achterhoek het magazine de Achterhoek duurzaam huis aan huis verspreid, een magazine over ontwikkelingen gericht op een (nog) duurzame(re) Achterhoek in 2030. Op pagina 10 stelt Sander van den Berg KMV Advies zich aan u voor.


Lees blog

De nieuwe VCA-norm (VCA 2017/6.0) komt er aan.

Geplaatst op 21 januari, 2018

De toezichthouder op het VCA-systeem, de Raad voor Accreditatie, heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. Deze nieuwe versie stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.


Lees blog

​ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 vanaf september niet meer geldig

Geplaatst op 27 december, 2017
Lees blog

ISO 26000 voor MVO blijft onveranderd.

Geplaatst op 27 december, 2017
Lees blog

U kiest voor:

een objectieve probleemoplosser

pragmatisch aanpak

oplossingen die passen bij uw onderneming

oplossingen op basis van feitelijke gegevens

een resultaat gerichte aanpak

besparen op energie, grondstoffen en afvalstoffen

verbetering van uw imago

een betrouwbare partner

Tevreden klanten

Dit zegt onze klant

1Stroom (gemeente Duiven en gemeente Westervoort) | Toezichthouder milieu

Geschreven door Erika Fontein | Teamregisseur Toezicht en Handhaving 1Stroom
© Copyright 2024 - https://vdbergkmv.nl/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Lees meer over privacy | Lees welke cookies

Oké